ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares)
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาทางระบบกระดูก,กล้ามเนื้อ และระบบประสาท
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ให้บริการทางกายภาพบำบัด ตรวจ รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งให้บริการนอกสถานที่โดยนักกายภาพบำบัด ประเภทของการให้บริการและรักษา ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท การรักษาทางวารีบำบัด การรักษาทางด้านกีฬา
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาทางระบบกระดูก,กล้ามเนื้อ และระบบประสาท
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) ให้บริการทางกายภาพบำบัด ตรวจ รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งให้บริการนอกสถานที่โดยนักกายภาพบำบัด การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Manual Techniques) การฟื้นฟูร่างกาย (Rehabilitation) การรักษาด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities) การออกกำลังกาย (Exercises) วารีบำบัด (Hydrotherapy)
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Physical Therapy and Home Cares) จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาทางกายภาพบำบัดให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาทางระบบกระดูก,กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

คุณทราบหรือไม่ว่า?
ทำไมปวดเมื่อยตามร่างกาย?

ปวดหลัง ปวดคอ ปวดบ่า ปวดแขนปวดขา ปวดร้าวตามร่างกายไปยังบริเวณอื่นๆไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อได้ปกติ และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 

สาเหตุเหล่านั้นเกิดจากอะไร ?
วิธีป้องกันและรักษาทำอย่าไร ?

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิมีคำตอบให้คุณเราเน้นรักษาต้นเหตุของการเกิดอาการและแนะนำหลักการรักษาถูกต้องเป็นธรรมชาติ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและกายภาพบำบัดสุวรรณภูมิให้บริการตรวจวิเคราะห์และรักษาโรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ,ระบบประสาท, การปรับโครงสร้างกล้ามเนื้อ,ข้อต่อต่างๆ, พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการประเมินก่อนและหลังการรักษา

โปรแกรมการรักษาหลากหลายรูปแบบ

  • ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ
  • ปรับโครงสร้างกล้ามเนื้อ,ข้อต่อต่างๆและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  • การรักษาอาการปวดโดยเครื่องมือต่างๆและเทคนิคเฉพาะ
  • นวดรักษาตามลายกล้ามเนื้อ
  • อบซาวน่าอินฟราเรด 
  • วารีบำบัด (ฟื้นฟูและออกกำลังกายในน้ำ)
  • ดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาท